Huisregels

Onderstaande huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden.

Roken

Roken in en vóór de kliniek is verboden. Buiten aan de voorzijde van Estetica Clinic is roken niet toegestaan. Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.

Mobiele telefonie

We stellen het erg op prijs als u bij Estetica Clinic in de behandelkamers, geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Mobiele telefoon dient u achter te laten in uw handtas

Foto’s en filmen

Mobiel meenemen naar uw behandelkamer bij Estetica Clinic is niet mogelijk. Mobiel telefoon of andere foto en filmtoestellen zijn verboden bij Estetica Clinic. U dient alle camera’s en telefoon achterlaten in uw jas of tas. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan. Tijdens de behandeling en overige ruimtes is niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf of personeel. Wij werken uitsluitend volgens de regels van de “privacywetgeving”.

Alcohol en drugs

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is bij Estetica Clinic niet toegestaan.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen.

Aansprakelijkheid

U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor 1 behandeling naar de kliniek te komen. Het is niet mogelijk om kinderen en huisdieren mee te nemen naar Estetica Clinic. Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen

Aanwijzingen van medewerkers van Estetica Clinic dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de kliniek.

Agressie, Geweld en intimidatie

Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt in de kliniek niet getolereerd. Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen. In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen in de kliniek een verbod krijgen. Hierbij werken we nauw samen met politie en justitie. Bij incidenten beschikken medewerkers over speciale maatregelen en instructies om rechtstreeks in contact te treden met de politie. Als bewust gedragsregels overschreden worden kan  Estetica Clinic sancties opleggen aan de overtreder. Als er sprake is van een strafbaar feit, doen medewerkers aangifte bij de politie.

Tot slot

Verder vinden wij het belangrijk mensen te behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden. Wij hopen dat u dat ook zult doen. Als u nog vragen, opmerkingen of verbeterpunten heeft horen wij dat graag van u.